Villkor

Våra villkor

Genom anmälning till träning, kostrådgivning eller andra aktiviteter arrangerade av fortasana binder du dig till följande villkor:

  • All träning sker på egen risk.
  • Åldersgräns för deltagare är 18 år, i övrigt krävs målsmans intygande.
  • Vi ansvarar inte för skador eller sjukdomar i samband med träning, kostrådgivning eller annan rådgivning.
  • Har du hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och/eller blodfetter, samt övrig sjukdom eller medicinering – rådfråga din läkare om eventuella restriktioner och råd angående fysisk träning.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett pass exempelvis p.g.a. sjukdom. Alla deltagare kommer då meddelas via e-mail senast 12 timmar innan passet.
  • Träningen kommer att ske oavsett väder, om det inte medför risk för deltagarna, d.v.s. eventuellt kraftigt åskväder. Deltagarna kommer vid inställd träning meddelas via e-mail eller SMS.
  • Vi ansvarar inte för skador på skor, kläder eller annan personlig utrustning utan hänvisar då till tillverkarens support. 
  • De kontaktuppgifter du lämnar vid anmälan sparas. Om du har något emot detta ber vi dig kontakta oss.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in aktiviteter vid för få deltagare.
  • Vid förhinder gällande Personlig Träning eller Kostrådgivning måste avbokning ske minst 24 timmar före inbokad tid.
Kommentera