Villkor

Våra villkor

När du köper fortasanas tjänster förbinder du dig till följande villkor:

 • Frakt tillkommer på böcker som skickas.
 • All träning sker på egen risk.
 • Åldersgräns för deltagare är 18 år, i övrigt krävs målsmans intygande.
 • Vi ansvarar inte för skador eller sjukdomar i samband med träning, kostrådgivning eller annan rådgivning.
 • Har du hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och/eller blodfetter, samt övrig sjukdom eller medicinering – rådfråga din läkare om eventuella restriktioner och råd angående fysisk träning.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett pass exempelvis p.g.a. sjukdom. Alla deltagare kommer då meddelas via e-mail senast 12 timmar innan passet.
 • Träningen kommer att ske oavsett väder, om det inte medför risk för deltagarna, d.v.s. eventuellt kraftigt åskväder. Deltagarna kommer vid inställd träning meddelas via e-mail eller SMS.
 • Vi ansvarar inte för skador på skor, kläder eller annan personlig utrustning utan hänvisar då till tillverkarens support. 
 • De kontaktuppgifter du lämnar vid anmälan sparas, se nedan under personlig information. Om du har något emot detta ber vi dig kontakta oss.
 • Dina fakturauppgifter lagras i Visma eEkonomi.
 • Din e-postadress läggs till i vår utskickslista för Nyhetsbrev. Klicka på avprenumerera i ditt första utskick eller kontakta oss om du inte vill ha utskick.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in aktiviteter vid för få deltagare.
 • Vid förhinder gällande Personlig Träning eller Kostrådgivning måste avbokning ske minst 24 timmar före inbokad tid.

Personlig information

Fortasana skyddar din personliga information så att ingen obehörig kommer åt den. Genom att du godkänner våra villkor accepterar du att vi använder dina hälsouppgifter och hanterar dem inom ramen för den tjänsten du har köpt för att vi ska kunna göra en hälsoprofil, ge individuell rådgivning samt följa upp dina framsteg.

Enligt lagen har du rätt att när som helst be oss att rätta, ändra eller ta bort din personliga information. Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har, liksom att invända mot eller begränsa behandlingen av dem. De personuppgifter som du själv har lämnat till oss kan du få del av i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Såvitt behandlingen av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke, har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket, dock inte retroaktivt. Du har slutligen rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring.Information om dig kan komma att finnas hos:

Vi ber dig att inte e-maila oss känslig information utan istället skriva i appen HeiaHeia (Interventionen) där du själv kan välja att radera all information om dig själv. Var vänlig att hantera information som gruppen delar med respekt och dela inte med dig av den till utomstående. Du godkänner att samtliga uppgifter du lämnar, samt dialogen enskilt och i grupp används internt hos fortasana i syfte att ge bästa möjliga återkoppling till dig.

Fortasana ansvarar inte för produkter eller tjänster som tillhandahålls av Garmin och HeiaHeia (Hinsa Performance).

Lämna ett svar